เห็บสุนัขสีน้ำตาล

เห็บสุนัขสีน้ำตาล

Rhipicephalus sanguineus

รูปลักษณ์

 • เห็บชนิดนี้สีของมันจะเป็นสีน้ำตาลเเดง
 • มีรูปร่างที่เรียวยาว

วงจรชีวิต

 • เห็บสุนัขนั้นเป็นเห็บที่ต้องเปลี่ยนสัตว์ที่เป็นที่อาศัยของมันทั้งหมด 3 ครั้ง โดยทั้งสามครั้งจะต้องเกิดขึ้นในช่วง 3 ระยะในการเจริญเติบโตของมัน (ระยะตัวอ่อน, นิมพ์,และ ตัวเต็มวัย)
 • พวกมันจำเป็นที่จะต้องกินเลือดสามครั้งเพื่อที่จะเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์; ทุกครั้งในช่วงระยะในการเจริญเติบโต

นิสัย

 • สามารถพบได้ตามตัวของสุนัข, บ้านสุนัข, เเละในบ้าน พวกมันสามารถพบได้บ้างในสัตว์ป่าแต่ไม่ค่อยพบในคน
 • ในบริเวณที่อบอุ่น เห็บหลายรุ่นนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในหนึ่งปี
 • บริเวณที่ฝังตัวบนสุนัขนั้นคือบริเวณที่ำไม่สามารถจะทำความสะอาดได้ง่ายนัก พวกมันสามารถถูกพบได้ที่บริเวณหัว, คอ, และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณหู, ระหว่างนิ้วเท้า, ข้่างใต้ไหล่, และบริเวณท้อง

 • bed_bug1.jpg
  ตัวเรือด Cimex lectularius รูปลักษณ์ มีขนาดความยาว 4-5 มม. มีลักษณะเป็นวงรีเเละแบนเรียบจากข้างหลังไปยังข้างล่างของลำตัว มีขาที่เจริญเติบโตเต็มที่อย่างสมบูรณ์แต่ไม่มีปีก ส่วนรอบๆ ป...

 • ตัวเรือด CIMEX HEMIPTERUS.jpg
  ตัวเรือดCimex hemipterus เรือดมีลำตัวสีน้ำตาลแดง มีอวัยวะคล้ายเกล็ด 1 คู่ อยู่ด้านหลังของอกปล้องสุดท้าย หัวสั้น หลบอยู่ในอกปล้องแรกซึ่งกว้าง เรือดจะมีรูปร่างเป็นรูปไข่ ตัวแบน ขนาดข...

 • Pulex irritans.jpg
  หมัดคน Pulex irritans รูปลักษณ์ มีสีดำถึงสีออกน้ำตาลดำ และไม่มีปีก ตัวเต็มวัยจะมีขนาดความยาว 1 ถึง 4 มม. พวกมันมีจะงอยปากที่ยาวและคมเำพื่อใช้ในการเจาะหนังของเหยื่อเเละดูดเลือด พวก...

 • Ctenocephalides felis.jpg
  หมัดแมว Ctenocephalides felis รูปลักษณ์ เป็นเเมลงดูดเลือดที่ไม่มีปีกเเละมีขนาดความยาว 2-3 มม. ลักษณะเเบนจากด้านข้างหนึ่งไปอีกด้านข้างหนึ่ง มีขาที่ยาวเพื่อช่วยในการกระโดด พวกมันมีท...

 • หมัดสุนัข.jpg
  หมัดสุนัข Ctenocephalides canis รูปลักษณ์ ตัวเต็มวัยมีสีออกน้ำตาลดำและจะมีสีออกเเดงดำหลังจากกินเลือด ตัวเต็มวัยจะมีขนาดความยาว 3-4 มม. ตัวอ่อนที่ไม่มีขาจะมีสีออกขาวและมีขนาดความยา...

 • Ceratophyllus gallinae.jpg
  หมัดนก Ceratophyllus gallinae รูปลักษณ์ หมัด ที่โตเต็มวัยจะมีสีน้ำตาล และมีึความยาวประมาณ 1-8 มม. ตาเเละหนวดสามารถเห็นได้ชัดเจน บริเวณรอบๆ ปากนั้นถูกปรับเเต่งเป็นอย่างดีให้สามารถเ...

 • Dermanyssus gallinae.jpg
  ไรนก Dermanyssus gallinae รูปลักษณ์ มีขนาดความยาวประมาณ 0.6-0.7 มม. มีลำตัวที่นิ่มเเละเป็นสีเหลือง/เขียว และมีเเปดขา เมื่อกินเต็มที่ ร่างกายจะเป็นสีเเดงสว่าง วงจรชีวิต ใช้เวลา 7...

 • Argas reflexus.jpg
  เห็บนกพิราบ Argas reflexus รูปลักษณ์ เป็นเห็บที่มีลำตัวอ่อนและมีความยาวประมาณ 4 มม. ปากของมันนั้นอยู่ที่บริเวณท้องเเละถูกบดบังไว้ด้วยบริเวณส่วนหน้าของร่างกายทำให้ไม่สามารถมองเห็นไ...

 • เหา.JPEG
  เหา Pediculus capitis รูปลักษณ์ ตัวเต็มวัย – มีขนาดความยาว 3 มม. เป็นเเมลงที่มีลำตัวอ่อนและมีสีออกไปทางขาว ขาทุกข้างจะมีกรงเล็บอันหนึ่งเอาไว้เกาะบนศีรษะหรือเสื้ิอผ้า วงจรชีวิต ไ...

 • Ixodes ricinus.jpg
  เห็บแข็ง Ixodes ricinus รูปลักษณ์ เห็บที่พบมากได้ทั่วไปตามปกติคือเห็บแข็งซึ่งมีเกราะอยู่ที่ด้านบนของร่างกาย เห็บในตระกูล Ixodes มีปากยาว ตัวโตเต็มวัยมีสีแดงน้ำตาล พวกมันมีขนาดความ...

 • Xenopsylla cheopis.jpg
  หมัดหนู Xenopsylla cheopis รูปลักษณ์ มีสีน้ำตาลทองซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถอำพรางตัวในขนของสัตว์ที่มันอาศัยอยู่ มีร่างกายที่เล็กมาก (2-2.5 มม.) ซึ่งประกอบด้วยหัว, ทรวงอกและช่วงท้อง ...

 • Subfamily Triatominae.jpg
  มวนเพชรฆาต Subfamily Triatominae รูปลักษณ์ เช่นเดียวกับตัวเรือด แต่โดยทั่วไปแล้วมีขนาดใหญ่ (ไม่เกิน 2 ซม. สำหรับตัวเต็มวัย) ลำตัวแบนบางมาก เมื่อได้รับอาหาร ในกรณีนี้ก็จะมีหน้าท้อง...
Visitors: 310,431