โปรแกรมการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ ภาค8

สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ ภาค9
Professional Pest Management Part 9

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ณ. โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพ

 


เอกสารประกอบการบรรยาย PEST CONTROL PROVIDER 5.0
Visitors: 356,751