เครื่องดักแมลง ภายในอาคาร รุ่นใช้แผ่นกาว

เครื่องดักแมลง ภายในอาคาร  รุ่นใช้แผ่นกาว

คุณสมบัติเด่นของเครื่องดักแมลง รุ่นใช้แผ่นกาว ประกอบด้วย

  • เศษซากของแมลงภายในเครื่องมีโอกาสที่กระเด็นออกมาปนเปื้อนกับวัตถุดิบ หรือสินค้าต่ำ
  • การตรวจนับ วิเคราะห์ผล ดำเนินการได้ง่ายเพราะซากแมลงมีความสมบูรณ์ ประกอบกับตารางในแผ่นกาวทำให้การสุ่มประชากรทำได้โดยง่าย
  • ตรงตามมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO และอื่นๆ เครื่องดักแมลง รุ่นใช้แผ่นกาวนี้จึงเหมาะกับ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงร้านอาหาร เป็นต้น

ลักษณะการติดตั้ง เครื่องดักแมลง ภายในอาคาร รุ่นใช้แผ่นกาว

  • ควรติดตั้งภายในอาคาร ในตำแหน่งที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
  • ควรติดตั้งในตำแหน่งที่เมื่อแมลงเข้ามาภายในอาคาร จะต้องเข้าถึง เครื่องดักแมลง ได้ง่ายและเร็วทีสุด ก่อนทีจะไปถึงหลอดไฟส่องสว่างภายในอาคาร
  • ควรติดตั้งในพื้นที่ที่มีประตูเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกอาคาร และพื้นที่ต้องการทราบว่ามีแมลงเร็ดลอดเข้าไปภายในบริเวณหรือไม่
  • ไม่ควรติดตั้งไฟล่อแมลงโดยหันหน้าออกสู่พื้นที่ภายนอกโดยตรง เนื่องจากจะเป็นการดึงดูดแมลงภายนอกให้เข้ามาภายในพื้นที่มากยิ่งขึ้ย
  • ไม่ควรวางสินค้า หรือวัตถุดิบใต้เครื่องไฟล่อแมลง เนื่องจากในตำแหน่งที่ติดตั้ง เครื่องดักแมลง ไว้ จะเป็นตำแหน่งที่มีแมลงมารวมตัวกันมากที่สุดในพื้นที่นั้น ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงที่แมลงอาจจะตกลงไปปนเปื้อนกันผลิตภัณฑ์ได้

......................................................................................................
*** สั่งซื้อจำนวนมากในราคาพิเศษ *** 
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***

Tel : 081-421-8517, 02-374-7118-9
Line ID : @greenbestproduct
e-mail : customer-service@greenbestproduct.com
website : www.greenbestproduct.com
FB page: fb.me/greenbestproduct4you
FB massenger : 
m.me/greenbestproduct4you

 
Visitors: 397,077