ผลิตภัณฑ์เหยื่อกำจัดปลวก เลบีริ้นธ์ อพาร์ทเม้นท์ เอจี คิท

เลบีริ้นธ์ อพาร์ทเม้นท์ เอจี คิท
Labyrinth Apartment AG Kit

เหยื่อปลวก: กำจัดปลวกตายยกรัง Termite Bait : Termites Colony Elimination
สารออกฤทธิ์ : คลอฟอูะซูรอน 0.1% 

1 ชุดประกอบด้วย
สถานีเลบี้ริ้นธ์ภายใน :  3 สถำนี / 3 Labyrinth indoor stations
เหยื่ออปลวก (คลอฟอูะซูรอน 0.1% ) : 1 กิโลกรัม / 1 Kg of Termite bait (Chlorfluazuron 0.1%)

...................................................................................................... 
*** สั่งซื้อจำนวนมากในราคาพิเศษ *** 
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***
 

Tel : 081-421-8517, 02-374-7118-9, 02-377-9580, 02-377-2488, 02-375-1995
Line ID : 0819056566

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 153,712