ลวดสลิง หุ้มพีวีซี ใส Green Wire Rope 50 / 3.5mm สำหรับติดตั้ง ตาข่ายกันนก

ลวดสลิง หุ้มพีวีซีใส 
Green Wire Rope 50 / 3.5 mm

สำหรับติดตั้งตาข่ายกันนก

ลวดสลิง หุ้มพีวีซีใส สำหรับติดตั้งตาข่ายกันนก ทำให้งานติดตั้งตาข่ายกันนกมีความแน่นหนา คงทน เหมาะสำหรับมืออาชีพในการติดตั้งตาข่ายกันนก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในของการติดตั้งตาข่ายกันนก เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ตาข่ายกันนกที่ติดตั้งด้วย ลวดสลิง หุ้มพีวีซีใส จะมีความตรึง ไม่หย่อนหรือย้อย ทำให้อาคารที่ตั้งตาข่ายกันนก ยังคงความสวยงาม เหมือนก่อนทำการติดตั้งตาข่่ายกันนก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ลวดสลิง หุ้มพีวีซีใส Green Wire Rope 50 / 3.5 mm 
สำหรับติดตั้งตาข่ายกันนก

วัสดุ : เหล็กสลิงเคลือบ
ความหนาของเส้นสลิง  : 3.5
 มิลลิเมตร (ขนาดเส้นลวดสลิง 3 มิลลิเมตร+พลาสติกหุ้ม 0.5 มิลลิเมตร)

ขนาดความยาวต่อม้วน :  50 เมตร


Visitors: 342,802