ผลิตภัณฑ์ควบคุมปลวก โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทิไซด์

โปรธอร์ 200 เอสซี เทอร์มิทิไซด์ 
Prothor 200 SC Termiticide 

ปลวก: หลังก่อสร้าง   (อัตราผสม 250 มิลลิลิตร /น้ำ 100 ลิตร)  
สารออกฤทธิ์ : อิมิดาคลอพริต

...................................................................................................... 
*** สั่งซื้อจำนวนมากในราคาพิเศษ *** 
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***
 

Tel : 081-421-8517, 02-374-7118-9, 02-377-9580, 02-377-2488, 02-375-1995
Line ID : 0819056566

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 153,712