ตัวเรือด CIMEX HEMIPTERUS

ตัวเรือด Cimex hemipterus

เรือดมีลำตัวสีน้ำตาลแดง มีอวัยวะคล้ายเกล็ด 1 คู่ อยู่ด้านหลังของอกปล้องสุดท้าย หัวสั้น หลบอยู่ในอกปล้องแรกซึ่งกว้าง เรือดจะมีรูปร่างเป็นรูปไข่ ตัวแบน ขนาดของลำตัวยาวประมาณ 5.5 mm. ตัวเมียกับตัวผู้จะแยกออกจากกันโดย ขนาดลำตัวของเพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ ลำตัวเรือดจะมีขนเส้นเล็กปกคลุมตลอดลำตัว มีต่อมพิษอยู่ด้านล่างอกอยู่ 1 คู่  เรือดเป็นแมลงที่ไม่มีปีก 

ชื่อสามัญ:Bed bug
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cimex hemipterus
Family: Cimicidae
Order:Hemiptera

ชีววิทยา ตัวเรือด

ตัวเมียไข่ตลอดฤดุกาลประมาณ 300-500 ฟอง
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 10 วัน
ระยะตัวอ่อน มีทั้งหมด 5 ระยะ ทำการลอกคราบทั้งหมด 4 ครั้ง  
ระยะตัวอ่อนใช้ระยะเวลา 37-128 วัน
ระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้หลายเดือน จนถึง 1 ปี
จรชีวิตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัย 7-10 สัปดาห์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 410,030