สาระน่ารู้ เรื่องแมลง

สาระน่ารู้ เรื่องแมลง

สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกันว่า "แมลง" หลากหลายชนิดนั้นเป็นสิ่งที่สวยงานควรแก่การอนุรักษ์ แต่ก๋มีบางชนิดที่"แมลง" สามารถสร้างภัยพิบัติมาสู่มนุษย์ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเสี่ยหายต่อโครงสร้างอาคารบ้านเรื่อง ของปลวก การเป็นพาหะนำโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาสู่คน อาทิเช่น ยุง ซึ่งนำพาไข้เลือดออก ด้วยเหตุนี้เราจึงได้นำสาระน่ารู้ เรื่องแมลง มาบรรจุไว้ในเว็บนี้ เพื่อให้ท่านสามารถค้นหาวิธีการควบคุมแมลงได้หลากหลายวิธี เพราะคุณคือ คนสำคัญของเราเสมอ


  • 10 เคล็ดลับกำจัดแมลงวัน.jpg
    10 เคล็ดลับกำจัด แมลงวัน จากของก้นครัว แมลงวันเป็นสัตว์ที่น่ารำคาญ และดูเหมือนว่าเมื่อมันเข้าไปในบ้าน หรืออยู่ภายในภาชนะหรือสถานที่แห่งใดแล้วก็ไม่อยากจะออกมา และถ้าคุณคิดที่จะกำจัด...
Visitors: 148,892