แมลงศัตรูโรงเก็บ

แมลงศัตรูโรงเก็บ

แมลงศัตรูโรงเก็บ สามารถทำความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงปนเปื้อนในวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหาร ในบ้านและสถานประกอบการ อาหารบางอย่างมักถูกแมลงเหล่านี้รังควาน เช่น เมล็ดพืช ธัญพืช และผลไม้แห้ง

ศัตรูโรงเก็บเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยทั้งในบ้านและสถานประกอบการ เช่น ธุรกิจแปรรูปอาหารร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีก ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลจากความเสียหายและการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร

การค้นหาและกำจัดที่มาของการระบาด นับเป็นส่วนสำคัญของการควบคุมศัตรูโรงเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจแปรรูปอาหาร หรือ ธุรกิจจัดเก็บอาหาร โดยธุรกิจประเภทดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมจัดการศัตรูโรงเก็บระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันศัตรูโรงเก็บในระยะยาวและมีประสิทธิภาพ


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • rice-weevil.jpg
  ด้วงงวงข้าว (Rice Weevil) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sitophilus oryzaeพฤติกรรมตัวเมียจะเจาะหลุมเล็ก ๆ ในเมล็ดข้าวเพื่อวางไข่การเติบโต การกินอาหาร และการเป็นดักแด้จะอยู่ภายในเมล็ดข้าวลักษ...

 • ด้วงขาแดง.jpg
  ด้วงขาแดง (Copra beetle/Red Legged Ham Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Necrobia rufipesพฤติกรรม ด้วงขาแดงโดยทั่วไปกินเนื้อมะพร้าวแห้งและแมลงอื่น ๆ ที่ทำให้อาหารขึ้นรามักจะไปรังควานเมล...

 • ด้วงอิฐ.jpg
  ด้วงอิฐ (Khapra Beetle) พฤติกรรม ด้วงอิฐตัวอ่อนจะทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดในผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดเก็บ โดยการสลัดผิวหนังและกินเนื้อผลิตภัณฑ์สามารถอยู่รอดได้ถึง 9 เดือน โดยไม่กินอา...

 • ด้วงกาแฟ.jpg
  ด้วงกาแฟ ชื่อสามัญ: coffee bean weevilชื่อวิทยาศาสตร์: Araecerus fasciculatus(De Geer)Family: AnthribidaeOrder: Coleopteraวงจรชีวิต ด้วงกาแฟด้วงกาแฟสามรถวางไข่ได้ประมาณ 50 ฟอง วงจร...

 • ด้วงหนอนนก.jpg
  ด้วงหนอนนก (Yellow Mealworm Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tenebrio molitorพฤติกรรม ด้วงหนอนนกชอบไฟตอนกลางคืน และจะบินอย่างแข็งขันในบริเวณที่มืด ลักษณะทางกายภาพ ด้วงหนอนนกยาวประมาณ 2...

 • ด้วงดิน.jpg
  ด้วงดิน ชื่อวิทยาศาสตร์ Ophionea ishii ishii รูปร่างลักษณะ เป็นแมลงปีกแข็ง โคนขาทั้ง 3 คู่ มีสีน้ำตาล โคนปีกสีดำคาดต่อด้วยสีน้ำตาลแดง ลำตัวมีแถบสีดำ น้ำเงินพาดกลางลำตัว มีจุดขาว 2...

 • ด้วงเต่า.jpg
  ด้วงเต่า ชื่อวิทยาศาสตร์ ด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus ด้วงเต่าสีส้ม Micraspis discolor ด้วงเต่าลายขวาง Cocinella transversalis รูปร่างลักษณะ ลำตัวขนาดเล็กรูปทรงกลม หรือร...

 • ด้วงกันกระดก.JPG
  ด้วงก้นกระดก ชื่อวิทยาศาสตร์ Paederus fuscipes รูปร่างลักษณะ เป็นด้วงขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 7 มิลลิเมตร ส่วนหัวมีสีดำ ปีกสีน้ำเงินเข้ม ส่วนท้องมีสีส้ม สามารถ เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และม...

 • ด้วงงวงข้าวสาลีl.jpg
  ด้วงงวงข้าวสาลี (Grain Weevil) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sitophilus granariusพฤติกรรม ด้วงงวงข้าวสาลีตัวเต็มวัยตัวใหม่จะโผล่ออกมาจากหลุมสกปรกขนาดใหญ่กินธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชแข็ง เ...

 • ด้วงขาโต.jpg
  ด้วงขาโต ชื่อสามัญ: Tamarind seed beetleชื่ออื่นๆ: groundnut seed beetle, groundnut beetle, groundnut borer, bruchid beetleชื่อวิทยาศาสตร์: Caryedon serratus (Olivier)Family: Bruch...

 • ด้วงงวงข้าวโพด.jpg
  ด้วงงวงข้าวโพด ชื่อสามัญ: Corn weevil, Maize weevilชื่อวิทยาศาสตร์:Sitophilus zeamaisMotschulskyFamily: CurculionidaeOrder: Coleopteraวงจรชีวิต ด้วงงวงข้าวโพด ตัวเมียวางไข่ไข่ประมา...

 • ด้วงงวงมันเทศ.jpg
  ด้วงงวงมันเทศ ชื่อสามัญ: Sweet Potato weevilชื่อวิทยาศาสตร์: Cylas formicarius (Fabricius)Family: CurculionidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิต ด้วงงวงมันเทศระยะไข่ของ ด้วงงวงมันเทศ ใช้...

 • ด้วงคลาเดล.jpg
  ด้วงคลาเดล ชื่อสามัญ: cadelle beetleชื่อวิทยาศาสตร์: Tenebroides mauritanicus (Linnaeus)Family: TenebrionidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิต ด้วงคลาเดลตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ได้สูงสุด ...

 • ด้วงดำ.jpg
  ด้วงดำ,ด้วงขี้ไก่ ชื่อสามัญ: Darkling Beetleชื่อวิทยาศาสตร์: Alphitobius diaperinus P.Family: TenebrionidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิต ด้วงดำ, ด้วงขี้ไก่เมียของด้วงดำสามรถวางไข่ได้...

 • ด้วงถั่วเขียว.jpg
  ด้วงถั่วเขียว ชื่อสามัญ: cowpea weevilชื่อวิทยาศาสตร์: Callosobruchus maculatus (F.)Family: ChysomelidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิต ด้วงถั่วเขียวเพศเมียของด้วงถั่วเขียว มีพฤติกรรมช...

 • ด้วงถั่วแดง.jpg
  ด้วงถั่วแดง ชื่อสามัญ: bean weevilชื่อวิทยาศาสตร์: Acanthoscelides obtectus (Say)Family: ChrysomelidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิต ด้วงถั่วแดง ด้วงถั่วแดงเพศเมีย วางไข่ 100-200 ฟอง ...

 • ด้วงหนัง.jpg
  ด้วงหนัง ชื่อสามัญ: hide beetleชื่อวิทยาศาสตร์ Dermestes maculatus(Degeer)Family: DermestidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิต ด้วงหนังตัวเมียของด้วงหนังวางไข่ประมาณ 400-1,000ฟอง ระยะไข่...

 • ด้วงถั่วเหลือง.jpg
  ด้วงถั่วเหลือง ชื่อสามัญ: Southern cowpea weevilชื่อวิทยาศาสตร์: Callosobruchus chinensis (L.)Family: ChysomelidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิต ด้วงถั่วเหลืองเพศเมียวางไข่ 40-100 ฟอง...

 • ด้วงผลไม้แห้ง.png
  ด้วงผลไม้แห้ง ชื่อสามัญ:Dried fruit beetleชื่อวิทยาศาสตร์ Carpophilus hemipterus (L.)Family: NitidulidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิต ด้วงผลไม้แห้งตัวเมียของด้วงผลไม้แห้งวางไข่ประมาณ...

 • ด้วงหลินจือ .jpg
  ด้วงหลินจือ ชื่อสามัญ: LING ZHI Beetleชื่อวิทยาศาสตร์: Platydema waterhousei (G.)Family: TenebrionidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิต ด้วงหลินจือระยะไข่ใช้เวลา 6-7 วัน ระยะตัวอ่อนมีระย...

 • ผีเสื้อข้าวเปลือก.jpg
  ผีเสื้อข้าวเปลือก ชื่อสามัญ: Angoumois grain mothชื่อวิทยาศาสตร์: Sitotroga cerealella (Olivier)Family: GelechiidaeOrder: Lepidpotera วงจรชีวิต ผีเสื้อข้าวเปลือกวางไข่ ตัวเมียวางได...

 • ผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง.jpg
  ผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง ชื่อสามัญ: potato tuber mothชื่อวิทยาศาสตร์: Pthorimaea operculellaFamily: GelechiidaeOrder: Lepidoptera วงจรชีวิต ผีเสื้อเจาะหัวมันฝรั่ง ตัวเมียของผีเสื้อ...

 • RICE MOTH.jpg
  ผีเสื้อข้าวสาร ชื่อสามัญ: rice mothชื่อวิทยาศาสตร์: Corcyra cephalonica (Stainton)Family: GelechiidaeOrder: Lepidpotera วงจรชีวิตผีเสื้อข้าวสาร วางไข่ประมาณ 44-370 ฟอง ตัวเมียวางไ...

 • ผีเสื้อข้าวโพด.jpg
  ผีเสื้อข้าวโพด ชื่อสามัญ: tropical warehouse mothชื่ออื่น: almond moth, fig moth ,flour mothชื่อวิทยาศาสตร์: Ephestia cautella (Walker)ชื่อเดิม:Cadra cautella (Walker)Family: Phyci...

 • มอดข้าวเปลือก.jpg
  มอดข้าวเปลือก (Lesser Grain Borer) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Rhyzopertha dominica พฤติกรรม มอดข้าวเปลือกไข่จะถูกวางในรอยแตกหรือบนพื้นผิวขรุขระของเมล็ดพืชตัวอ่อนจะเจาะรูเข้าไปในเมล็ดพื...

 • มอดฟันเลื่อย.jpg
  มอดฟันเลื่อย (Saw Toothed Grain Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Oryzaephilus surinamensisพฤติกรรม มอดฟันเลื่อยอาหารตัวอ่อนอยู่ในสินค้าที่มีจำนวนมากตัวเต็มวัยมีปีก แต่ไม่บินมักจะเดินจา...

 • มอดแป้ง.jpg
  มอดแป้ง (Confused Flour Beetle/Rust Red Flour Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tribolium confusum/Tribolium castaneumพฤติกรรม มอดแป้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกินอาหารหลากหลาย เช่น ถั่วลิสง ...

 • มอดหนวดยาว.jpg
  มอดหนวดยาว (Flat Grain Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cryptolestes Pusillusพฤติกรรม มอดหนวดยาวตัวเต็มวัยจะเดินโยกไปมาตัวเต็มวัยมีปีก แต่ไม่ค่อยบินกินธัญพืช อินทผลัม ผลไม้แห้ง และวัสด...

 • มอดสมุนไพร.jpg
  มอดสมุนไพร (Drugstore Beetle/Biscuit Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Stegobium paniceumพฤติกรรม มอดสมุนไพรตัวโตเต็มวัยจะบินตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นพบบ่อยในสินค้าแปรรูป ...

 • มอดยาสูบ.jpg
  มอดยาสูบ (Cigarette Beetle) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Lasioderma serricorneพฤติกรรม มอดยาสูบตัวอ่อนผลิตเซลล์จากเศษอาหารและเศษวัสดุเพื่อที่จะเป็นดักแด้ตัวเต็มวัยมักบินตลอดเวลา โดยเฉพาะใน...

 • FOREIGN GRAIN BEETLE.jpg
  มอดธัญพืชต่างประเทศ ชื่อสามัญ: Foreign grain beetleชื่อวิทยาศาสตร์: Ahasverus advena (Waltl)Family: silvanidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิตมอดธัญพืชต่างประเทศ ระยะไข่ใช้เวลาประมาณ 4...

 • POWDERPOST BEETLE.jpg
  มอดขี้ขุย ชื่อสามัญ: Powderpost beetleชื่อวิทยาศาสตร์: Lyctoxylon dentatumFamily:BostrichidaeOrder: Coleoptera วงจรชีวิตมอดขี้ขุย ระยะไข่มีระยะเวลา 1-4 สัปดาห์ ระยะตัวอ่อนและดักแด...

 • เหาหนังสือ.jpg
  เหาหนังสือ (Booklice) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Psocopteraพฤติกรรม เหาหนังสือพบได้ทั่วไปในบ้าน และฟางในโรงงาน ลักษณะทางกายภาพ เหาหนังสือขนาดของเหาหนังสือจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ ...

 • มอดแป้งหัวยาว.jpg
  มอดแป้งหัวยาว ชื่อสามัญ: Longheaded flour beetleชื่อวิทยาศาสตร์: Latheticus oryzae (Waterhouse)Family: TenebrionidaeOrder: Coleopteraวงจรชีวิต มอดแป้งหัวยาว เพศเมียวางไข่ติดกับแป้ง...
Visitors: 301,173