สารกลุ่มเฟนนีลไพราโซล (phenylpyrazoles)

เป็นสารกำจัดแมลงที่ใช้สำหรับกำจัดแมลงที่มีความต้านทานต่อสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต และไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เป็นสารชนิดดูดซึม ไม่ขับไล่แมลง ออกฤทธิ์โดยการสัมผัส และ การกิน สารในกลุ่มนี้ เช่น ฟิโพรนิล (fipronil) เป็นต้น

Visitors: 331,185