เครื่องไฟฟ้าฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

 

 • ODA-RID.jpg
  กรีน โอดี8 แฟน เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียGreen OD8 Fan Bacteria Control Unit กรีน โอดี 8 แฟน - เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากประเทศออสเตรีย ซึ่งมีประสิทธิภ...
  ราคาขาย ฿0

 • OD310.jpg
  กรีน โอดี310 เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียGreen OD310 Bacteria Control Unit กรีน โอดี310 - เป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากประเทศออสเตรีย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับห้องขนาดเล็กทั่ว...
  ราคาขาย ฿0

 • BCU30.jpg
  กรีน บีซียู30 ดับเบิ้ลแฟน เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียGreen BCU30 Double fan Bacteria Control Unit กรีน บีซียู 30 - เป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากประเทศออสเตรีย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเ...
  ราคาขาย ฿0

 • SC201.jpg
  กรีน เอสซี201 เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียGreen SC201 Bacteria Control Unit กรีน เอสซี 201 - เป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากประเทศออสเตรีย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับห้องแล็บ, โร...
  ราคาขาย ฿0

 • CR308.jpg
  กรีน ซีอาร์ 308 เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียGreen CR308 Bacteria Control Unit กรีน ซีอาร์308 - เป็นเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จากประเทศออสเตรีย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับห้องเย็น ร...
  ราคาขาย ฿0
Visitors: 293,709